Köp- & Medlemsvillkor

Köp- & Medlemsvillkor

Begreppet ”Spanda – The Creative Pulse AB” eller ”oss” eller ”vi” avser Spanda – the Creative Pulse AB, ägare till varumärket Yogaprenör samt tillhörande webbplatser och tjänster. Termen ”du” hänvisar till användaren av vår webbplats.

När du använder denna webbplats, medlemstjänst och/eller kurser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy styr Yogaprenörs relation med dig i förhållande till denna webbplats/medlemstjänst/kurser. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra tjänster.

Om betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. I kassan visas priset med moms.
 

Betalning sker med kort genom Stripe. Delbetalningar erbjuds ej. Vid medlemsskap: Om din betalning uteblir t ex för att summan inte kunde dras från ditt betalkort eller för att betalkortets giltighetstid gått ut görs ett antal försök sedan avslutas ditt medlemsskap automatiskt. Skulle det hända kommer en faktura på återstående tid att sändas till dig med 10 dagars förfallo.

Privatcoachning

Bokningen är bindande efter betalning som sker med kort. Tidsbokning görs via mail till info@yogaprenor.se Avbokning måste ske senast 24 timmar innan bokad tid med ett sms till 070-23 53 283. I annat fall kan tillfället inte bokas om, beklagar men insisterar. Skulle Yogaprenör behöva boka av meddelas detta per sms och vi bokar om tillfället. Coachning tillhandahåller kunskap och instruktioner men tar inte ansvar för implementeringen eller eventuella resultat eller brist på resultat som en följd av ett coachningen. Varje deltagare står helt ansvarig för sitt företagande oavsett råd eller annan kunskap som förmedlas i Yogaprenör.

Ångerrätt

Som företagare gäller inte distansköplagen d.v.s. du har ingen ångerrätt på online kurser eller medlemskap. Vid köp som privatperson gäller LODA, lagen om distanshandel och du har då 14 dagars ångerrätt från den dag du genomförde bokningen. Dock återbetalas ej bokningsavgifter som uppgår till cirka 5% av avgiften som ska återbetalas. Efter 14 dagar är bokningen bindande och återbetalas ej.

För din säkerhet

 • En av våra högsta prioriteringar är att skydda din ekonomiska och personliga information. Det är därför vi samarbetar med betalleverantör Stripe om automatiskt krypterar all känslig information som skickas mellan din dator och deras servrar. Vill du veta mer läs på deras hemsida.
 • Personuppgifter och sekretess
  Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver i dokumentet GDPR. Mer om vår 
  integritetspolicy kan du läsa här.

Medlemsskapet/Kursen är personliga

Ditt medlemsskap/din kurs är personligt och får inte delas med andra!  Du godkänner att allt material är skyddat av upphovsrätten. Det är förbjudet att filma, fota eller kopiera material till dig själv eller till andra på din dator eller mobil. Även material som är nedladdningsbart får inte delas vidare med andra, det är ditt personliga material. Det är förbjudet att dela inloggning med någon annan, den är din personliga.

 

Att göra det är ett brott mot våra användarvillkor och resulterar i omedelbar avstängning från tjänsten. Ingen återbetalning sker. Medlemskapet/kursen är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Om så sker eller om misstanke om detta föreligger reserverar vi oss för att omedelbart stänga av medlemskapet/kursen. Ingen återbetalning sker. 

 

Om medlemsskapets bindningstid och betalning

Samtliga priser anges utan moms.

Medlemsskapet finns i tre versioner:
 • Gratismedlem: Som gratismedlem får du endast tillgång till material som ligger utanför själva medlemsstjänsten men ändå är en del extra för dig som är Yogaprenör. Medlemskapet är helt utan kostnad och bindningstid och du kan uppgradera till betalversionen varje gång Yogaprenör släpper in nya medlemmar.
 • MånadsmedlemMedlemskapet på månadsbasis är en prenumerationstjänst. Betalning för nästkommande månad sker i slutet av befintlig månad via betalkortet du angett vid anmälan till tjänsten. Uppsägning behöver ske senast den 15:e innevarande månad för att ditt medlemsskap inte ska fortsätta månaden efter. Notera att en uppsägning resulterar i att accessen till samtliga tjänster i medlemsskapet stängs av vid slutet av innevarande period. Ingen återbetalning sker, utan din inbetalade abonnemangsavgift är förbrukad. 
 • ÅrsmedlemMedlemskapet på årsbasis är en prenumerationstjänst. Betalning för nästkommande år sker i slutet av årets sista månad via betalkortet du angett vid anmälan till tjänsten. Uppsägning behöver ske senast den 15:e den tolfte månaden för att ditt medlemsskap inte ska fortsätta året efter. Notera att en uppsägning resulterar i att accessen till samtliga tjänster i medlemsskapet stängs av vid slutet av innevarande period. Ingen återbetalning sker, utan din inbetalade abonnemangsavgift är förbrukad.

Om du tecknat ett annat medlemskap som tex halvårmedlemsskap som vi har erbjudit vid vissa kampanjer så gäller följande: 

Medlemskapet på annan tid än ovan nämnt är också prenumerationstjänster. Betalning för nästkommande period sker i slutet av perioden sista månad via betalkortet du angett vid anmälan till tjänsten. Uppsägning behöver ske senast den 15:e den sista månaden av perioden för att ditt medlemsskap inte ska fortsätta perioden efter. Notera att en uppsägning resulterar i att accessen till samtliga tjänster i medlemsskapet stängs av vid slutet av innevarande period. Ingen återbetalning sker, utan din inbetalade abonnemangsavgift är förbrukad.

Uppsägning

Uppsägning sker via Mina sidor på yogaprenor.se (logga in för att nå sidorna).

För nyttjandet av denna webbplats gäller följande användarvillkor:

 • Medlemstjänsten Yogaprenör tillhandahåller kunskap och instruktioner men tar inte ansvar för implementeringen eller eventuella resultat eller brist på resultat som en följd av ett medlemsskap.
 • Varje medlem står helt ansvarig för sitt företagande oavsett råd eller annan kunskap som förmedlas i Yogaprenör.
 • Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen. 
 • Innehållet på denna webbplats ska ses som allmän information. Det kan ändras utan föregående meddelande.
 • Medlemsportalen vänder sig främst till företagare men också till dig som vill bli företagare. 
 • För att teckna medlemskap måste du vara minst 18 år gammal.
 • Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg. Ditt abonnemang avslutas om så sker. Ingen återbetalning sker.
 • Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, intellektuell egendom, layout, utseende, framvisande och grafik.
 • Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi undantar oss allt ansvar för sådana felaktigheter.
 • Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.
 • Under inga omständigheter kommer vi eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.
 • Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom vår kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.
 • Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men vi ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.
 • Användning av information eller materialet på denna webbplats sker helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.
 • Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd.
 • På denna webbplats finns en del länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplats (er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats (er).
 • Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.
 • Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Ansvarsbegränsning

 

 • Webbplatsen yogaprenor.se samt tillhörande tjänster drivs av Spanda – The Creative Pulse AB.
 • Vi vill absolut se att du når framgång på nätet, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Vår plattform förmedlar information om hur man driver företag med yoga som affärsidé. Du som mottagare och användare av den här informationen är själv ansvarig för sin verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som legala.
 • För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd. 

Förtydligande av ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom vår kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men vi ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

 

Företagsnamn: Spanda – The Creative Pulse AB, Angelica Henriksson, Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje, Org nr 559201-4921

 

Uppdaterad 210329